Priser

VÅRE PRISER

Vi tilbyr normal svensk pris i Norge.
Våre priser er ikke en midlertidig
kampanje, men en langsiktig strategi.
Prisene på det norske markedet i dag
er ikke på linje med prisene i Sverige.
I tillegg til tobakksavgiften har handel
og produksjon høye marginer, noe som gjør at norske forbrukere må betale prisen. Det ønsker vi å endre på. Med egne fabrikker og uten mellomledd kan prisnivået holdes nede for forbrukeren, selv med høye skatter og avgifter.